Waar blijft de Wet goed HUURDERSCHAP?

Ja, we maken er ditmaal een controversiële nieuwsbrief van, maar dat houdt de geest scherp. Terecht merkt Vastgoedmarkt-hoofdredacteur Servaas van der Laan op dat het woonbeleid van Hugo de Jong een groot succes is. Dat het aantal te bouwen (huur)woningen instort, doet daar niets aan af. Iedereen bekijkt de wereld nou eenmaal vanuit zijn eigen bubbel, zijn eigen werkelijkheid, zoals consultant Arnoud Vlak betoogt. Dan bij deze een pleidooi voor nóg een werkelijkheid: waar blijft de Wet goed huurderschap?

Ondertussen stijgen de huren in de vrije sector, hekelen gemeenten de plannen van CDA en VVD, ruziën partijen over tijdelijke huurcontracten en is er een uitpondgolf bezig waarbij zowel kanttekeningen als winsten te noteren zijn. De verliezer in dit alles? De huurder. Lekker gewerkt, Hugo!

Don’t shoot the messenger (maar lees)!

Het woningbeleid van Hugo de Jonge is een groot succes

De huren gaan omlaag en de buy-to-let-markt wordt een halt toegeroepen ten gunste van koopstarters. Soms wordt het tijd om zaken eens op een andere manier te bekijken, schrijft Vastgoedmarkt-hoofdredacteur Servaas van der Laan. Vanuit politiek oogpunt is het juist de bedoeling dat het markt verziekt wordt: voor Den Haag is marktwerking namelijk juist het probleem.

21 april 2023

Het is de bedoeling dat de markt instort!

Bouwproductie (huur)woningen stort in

Capital Value waarschuwde al eerder dat het aantal bouwvergunningen zonder extra stimulerende maatregelen in 2023 mogelijk zou terugvallen naar 50.000. Met de cijfers over de eerste twee maanden van dit jaar, lijkt het erop dat dit aantal in 2023 zelfs onder de 45.000 kan zakken. Ter vergelijking: in 2022 betrof het totaal aantal vergunningen 64.200, en in 2021 nog 75.800.

21 april 2023

De politieke logica uitgelegd

Politiek en logica: never the twain shall meet

Arnoud Vlak heeft de minister van Wonen nooit persoonlijk gesproken en wat hij wil, weet Vlak oprecht niet. Toch is hij in positieve zin van hem onder de indruk: “Hij heeft zich het vakgebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inhoudelijk zeer snel eigen gemaakt. Hij heeft de politieke verhoudingen binnen de coalitie en in het parlement ingeschat en heeft op basis daarvan gekozen om voor de meest vergaande uitleg van de in het regeerakkoord gemaakte afspraken. En hij draagt dit zeer behendig uit. Hij is zeer intelligent. Maar dat neemt niet weg dat ik het inhoudelijk fun-da-men-teel met hem oneens ben.”

21 april 2023

Gelijke monniken dan?

Waar blijft de Wet goed Huurderschap?

Laten we vooropstellen dat woningbeleggers zoals de meeste volwassenen zelfstandig denkende en handelende mensen zijn die niet per se ‘bescherming’ nodig hebben. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van huurders: volwassen, handelingsbekwaam én bevoegd; waarom zou je over jezelf laten praten in termen van ‘bescherming’ nodig hebben? Maar als je je woning van € 350.000,- verhuurt tegen een bedrag van € 1.250,- per maand, zou je dan niet beschermd moeten worden tegen excessen? Zou je je Ferrari voor dat geld uitlenen? Of je Lamborghini?

21 april 2023

Hugo, bedankt!

Huren vrije sector stijgen (in de grote steden)

Directeur Jasper de Groot van Pararius verwacht dat het huuraanbod zeker in de grote steden verder zal krimpen door de aangekondigde middenhuurregulering. Ongeveer 327.000 vrije sectorwoningen vallen in de middenhuur als de Wet betaalbare huur wordt aangenomen. Dat is grofweg de helft van het totaal, zo becijferde vastgoedadviseur CBRE onlangs ‘We zien dat particuliere investeerders uit voorzorg vrijgekomen huurwoningen verkopen’, zegt De Groot.

21 april 2023

Je zou bijna popcorn maken…

Partijen ruziën over tijdelijke huurcontracten

Het CDA heeft samen met de VVD nog twee amendementen ingediend. De gang van zaken leidt tot irritatie tussen de initiatiefnemers en CDA en VVD. De amendementen houden in dat huisbazen huurders op straat mogen zetten als die hun woning willen verkopen of een familielid erin willen laten wonen. Dit zou in potentie enkele honderdduizenden huurders kunnen treffen.

21 april 2023

Gaat lekker… #not

Gemeenten en huurders hekelen de plannen van VVD en CDA

Afgelopen weekend keerden ook de PvdA en de ChristenUnie zich tegen de huurplannen van de VVD en het CDA. Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis dienden eerder om soortgelijke redenen een wetsvoorstel in om tijdelijke, particuliere verhuur te verbieden.

21 april 2023

Uitponden dan maar?

Vier kanttekeningen bij de uitpondgolf

Nu beleggers langzaam daad bij woord voegen, halen particuliere beleggers de kolommen van de landelijke dagbladen. NRC wijdde er afgelopen week een artikel aan, waar ook jullie hoofdredacteur wat mocht toevoegen. Verder lijkt de aangekondigde uitpondgolf te zijn begonnen, concludeert ook de Volkskrant, die het Kadaster liet uitzoeken hoeveel voormalige beleggingswoningen afgelopen jaar te koop werden gezet. De cijfers leveren een interessant beeld op. Maar van een ware uitpondgolf is (nog) geen sprake.

21 april 2023

Uitponden!

Dit zijn de kopers

Het is de hamvraag onder woningbeleggers: ‘Wat ga jij doen?’. Het verwachte antwoord lijkt te zijn: verkopen. Met die vraag lijkt voor bevestiging te worden gezocht voor de eigen gedachtegang. En ondanks dat Vastgoedmarkt-collega Sander van der Ploeg hierboven wat kanttekeningen op rij heeft gezet over uitponden, blijft het dan knagen. Wat je dan doet? Bellen met makelaars en woningbeleggers. En koffiedrinken.

21 april 2023

Deel en mail ons!

Alle gekheid op een stokje: het is een belachelijk lange nieuwsbrief geworden, maar wel eentje die de tegenstrijdigheid van het beleid op een rijtje zet. Door alle maatregelen wordt de woningnood alleen maar groter en dat is precies het idee van het regeerakkoord. Helder! En gekmakend. Daarbij gooi ik’m er nog een keer in: waar blijft de Wet goed huurderschap? Waarom is altijd alles zo eenzijdig? Behalve dan in deze nieuwsbrief? Nou ja, dat is dan mijn bescheiden mening, die van jullie hoor ik ook graag. Mail me: ebru@overwaar.de.

Mag ik jullie nog ‘ns vragen om jullie verhalen te delen? Mail me, en laat ons delen in je kennis, kunde en leermomenten. En als je toch met een mail bezig bent, laat me dan ook even weten wat jullie willen lezen, waar jullie vragen over hebben en waarover jullie geïnformeerd willen worden. Uiteindelijk is Overwaar.de een samenwerking tussen lezers en auteurs. En mocht je nog geen jaarabonnement hebben, dan kun je dat hier afsluiten. Gewoon doen, zorg dat je niets mist! 

Ik wens je veel leesplezier; en vergeet ons vooral niet te delen op de socials! 

P.S. Nooit vergeten: dankzij particuliere woningbeleggers wonen zo’n twee miljoen mensen niet onder een brug. Kortom: YOU ROCK! Kom maar door met de Wet goed verhuurderschap!