Een rondje politiek én kantoren

Het grootste nieuws is natuurlijk dat zo’n beetje alle gezaghebbende Nederlandse instituties minister De Jonge en zijn ambtenaren hebben gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen van de middenhuurplannen. En dan hebben we het nog niet eens over de rapporten die elke gezaghebbende consultant schreef. De reactie is (en was) van een niveau dat peuters op de buitenschoolse opvang niet eens vertonen: nou én? Waarna de woorden van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving met dank in ontvangst genomen werden en onderin een la verdwenen. Gaan we niets aan doen, volgende!

De ‘volgende’ meldde zich deze week, en wel in de vorm van het Nibud en de Raad van State: als de hervorming van de huurtoeslag doorgaat zoals die beoogd is, zal twee derde van de huurders erop achteruitgaan, aldus het Nibud. Hoe Hugo op deze manier ‘huurders wil beschermen’, kan waarschijnlijk alleen hij uitleggen, ondanks dat de RvS erop wijst dat met de ingreep de koopkracht van juist méér mensen niet zal verbeteren.

In al deze negativiteit, komt het lichtpuntje voor rekening van fiscalist Luc van Dijk. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft verstand van fiscale zaken, ook al had hij een enorm roze bril op toen hij het rendementspercentage voor box 3 vaststelde, aldus onze huisfiscalist. ‘Waarom zou hij op Prinsjesdag geen aanpassing voorstellen?’. Een optimisme dat het voordeel van de twijfel verdient. Het kán natuurlijk wél. Vooral als je weet dat de kantoren sinds januari een C-label nodig hebben, maar er geen mankracht is om dat ook te handhaven, laat staan te beboeten. Ach, veel overheidsgebouwen hebben dat label nog niet, wat zullen we daar ‘ns van zeggen? De belegger met kantoren in de portefeuille kan dus even vooruit, zeker met deze zeven tips.

Iedereen waarschuwde Hugo c.s.

Middenhuurregeling moest koste wat kost worden uitgevoerd

Normaal gesproken doet de overheid er vier tot zes weken over om aan een Woo-verzoek te voldoen. Vastgoedmarkt heeft ondanks herhaaldelijk aandringen bij het ministerie bijna een half jaar op de stukken moeten wachten. ‘Huurverlagingen zijn politiek gezien natuurlijk fantastisch’, schrijft Van Blokland, voormaligg IVBN-directeur, ‘maar als een sterke verbetering van de betaalbaarheid ten koste gaat van de beschikbaarheid van huurwoningen, dan gaat er iets niet goed.’

31 januari 2023

Gaat er ook nog wat goed?

Raad van State zeer kritisch over hervorming huurtoeslag

Terechte vraag

Waarom zou Marnix van Rij op Prinsjesdag geen box 3-aanpassing voorstellen?

We spraken fiscalist Luc van Dijk, partner bij Rechtstaete. Hij ziet een terugval in het aantal transactie en kopers die rekening houden met een waardedaling en concludeert dat een op- én neergaande markt interessant is voor fiscalisten. Hij spreekt bovendien de belangrijke woorden: “Marnix van Rij heeft verstand van fiscale zaken. Waarom zou hij op Prinsjesdag niet een aanpassing voorstellen, die enigszins aansluit bij de rendementen in de markt?” Het jaar is nog maar net begonnen maar je verlangt bijna al naar de derde dinsdag van september!

31 januari 2023

We gaan even groen doen

Zeven dingen die je moet weten over de handhaving van het C-label voor kantoren

Er zijn zó veel stappen, zó veel termijnen en zó weinig ambtenaren dat de eerste kantoorsluiting die volgt op het vanaf 1 januari wettelijk verplichte C-label, niet voor 2027 zal plaatsvinden. Het kan zelfs nog langer duren wanneer de eigenaar bezwaar en beroep aantekent tegen een last onder dwangsom. Althans, in Amsterdam.

31 januari 2023

Ik wil het niet zeggen maar…

Overheidsgebouwen blijven achter

Het Kadaster becijfert de oppervlakte aan C-label-kantoorruimte die in het bezit is van marktpartijen op zo’n 38 miljoen vierkante meter. Maar naar verhouding is dat aandeel kantoorruimte met een C-label (of beter) hoger: 71 procent, tegen ongeveer 60 procent in bezit van particulieren en de overheid, en 52 procent bij woningcorporaties.

31 januari 2023

Deel en mail ons!

De realiteit dat de overheid particulier beleggers van de markt wil hebben en zich niet druk maakt over een inelkaarklappende woningmarkt, stemt niet vrolijk. Wat rest zijn woningzoekende huurders die juist niet op zoek zijn naar meer huurbescherming en ontwikkelaars die stoppen met bouwen. Opgeven is precies wat Hugo c.s. vastgoedbeleggers graag zien doen. Alleen dat al is reden om vol te houden. Want zoals Luc van Dijk zegt: ‘Waarom zou Marnix van Rij op Prinsjesdag geen aanpassingen doen in box 3?’

Vooralsnog leven we in deze werkelijkheid, maar het kan. Er is in ieder geval genoeg om over te schrijven, klagen en discussiëren. Mail me vooral op ebru@overwaar.de met al jullie reacties, adviezen, tips en laat me vooral weten waarover je wil lezen. Oh en mocht je nog geen jaarabonnement hebben, dan kun je dat hier afsluiten. Mis niets! 

Tot zover deze nieuwsbrief, dank weer voor het vertrouwen. 

Lees, deel en mail ons! 

Ik wens je veel leesplezier!

P.S. Nog eentje uit de categorie ‘dit kan niet waar zijn’! 1 huurwoning, 300 woningzoekenden… Serieus, hoe moet dit goed komen?