Is de huurdersbescherming aan het doorslaan?

Een tijdje terug zag ik een filmpje van hoe een huurder een woning had achtergelaten: vies (overal afval), kapot (gaten in de muren, deuren uit de sponningen) en toe aan een totale renovatiebeurt. Je zou bijna denken dat het tijd wordt voor de Wet goed huurderschap, want wie beschermt de verhuurder eigenlijk? Er valt weinig op de huurder te verhalen als je je huis in dergelijke staat terugkrijgt. Niet gek dat je vreemden niet zonder meer een woning voor onbepaalde tijd verhuurt, zou je denken.

En toch wil de politiek het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten doordrijven. Alhoewel… ze ruziën, wat meestal weinig goeds belooft. Ondertussen keren gemeenten en huurders zich ook tegen de plannen van CDA en VVD, stijgen de huren in de vrije sector en treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. En uiteindelijk wordt de huurder de dupe van dit beleid. Wie het nog volgt, mag het zeggen.

Ruzie is een constante

Politieke partijen ruziën over tijdelijke huurcontracten

Het CDA wil het debat van vorige week heropenen, omdat de partij naderhand samen met de VVD nog twee amendementen heeft ingediend. Die gang van zaken leidt tot irritatie tussen de initiatiefnemers en CDA en VVD.

18 april 2023

Nog meer ruzie

Gemeenten en huurders hekelen huurplannen VVD en CDA

De Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en corporatiekoepel Aedes hebben ernstige bedenkingen bij het plan van VVD en CDA. Zij wijzen erop dat de huurovereenkomst dan kan worden ontbonden zonder dat de huurder recht heeft op een andere woning, of als de rechter een belangenafweging maakt.

18 maart 2023

Een recap

De ondergang van het tijdelijke huurcontract

Het tijdelijke huurcontract bood flexibiliteit en paste bij de ontwikkelingen van de moderne samenleving. Het bood de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur, wat vooral handig was voor particuliere verhuurders die zich richtten op een flexibele doelgroep; studenten, mensen in scheiding, koppels die net samenwonen, expats, en mensen die te veel verdienen voor woningcorporaties maar daarvoor geen hypotheek kunnen krijgen.

18 april 2023

En ook dit

De huren in de vrije sector stijgen

De stijgende huren en dito vierkante meterprijzen in de grote steden wijt Pararius vooral aan het krimpende aanbod. Begin vorig jaar herbergden de vijf grootste steden van het land nog 51 procent van het totale aanbod aan vrijesectorwoningen. Inmiddels is dat percentage gezakt naar 38 procent.

18 april 2023

Verhuren? Dapper!

Uiteindelijk is de huurder de dupe van dit beleid

De Arnhemse Petra van Steijn verhuurt woningen in Arnhem. Het zijn eind-19de-eeuwse huizen in een oude buurt waar gewoon doen troef is. Zelf is ze in een van die huizen geboren, net als haar vader. Haar opa begon ooit een aardappelhandel in Arnhem, maar met de ondernemersgeest die de familie kenmerkt veranderde de onderneming van tijd tot tijd.

18 april 2023

Vergeet niet:

De Wet goed verhuurderschap: hoe, wat, waar en wanneer?

Hoewel de wet nog niet is afgekondigd, staan alle seinen op groen en treedt de wet waarschijnlijk al op 1 juli dit jaar — lees: over krap drie maanden — in werking. Door al het middenhuurgeweld sneeuwt de Wet goed verhuurderschap bijna onder; advocaat Claudia van Meurs geeft een overzicht.

18 april 2023

Deel en mail ons!

Niemand heeft hét antwoord over wat te doen, maar het beste advies blijft om niet te handelen uit paniek, je te laten informeren, rationeel te blijven en natuurlijk Overwaar.de te lezen! En: mij je verhaal mailen: ebru@overwaar.de. Tegenover elke malafide huisjesmelker staan tientallen — zo niet duizenden —woningbeleggers die datgene doen waar de overheid zo naar smacht: het bieden van woonruimte aan wie dat zoekt. 

Je kunt me uiteraard ook mailen met klachten, vragen en opmerkingen;  wat willen jullie lezen en waarover willen jullie geïnformeerd worden? Dan kan ik daar rekening mee houden. Trouwens, mocht je nog geen jaarabonnement hebben, dan kun je dat hier afsluiten. Gewoon doen, zorg dat je niets mist! 

Tot zover deze nieuwsbrief. Veel leesplezier en vergeet ons vooral niet te delen op de socials! 

P.S. Ja, uitponden is ook nog een optie. Toch even vier kanttekeningen.