Het jaar van de obstakels

Klagen heeft geen zin, geïnformeerd beslissingen nemen daarentegen wél. En nee, het ziet er niet fraai uit voor wie die een tweede, derde of dertigste woning in de verhuur heeft. Maar ook hier geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee. En waar de nieuwjaarsresoluties meestal in de derde week van januari al de deur uitgaan, kan ik één ding beloven: Overwaar.de blijft de informatie brengen die vastgoedbeleggers, -ondernemers en thuisbazen zo hard nodig hebben.

Ik kondigde al aan dat we dit jaar meer specialisten zouden aantrekken. Daarom in deze nieuwsbrief alvast een eerste kennismaking: ik ben blij dat Esther Dekker — die je kunt kennen van dit interview dat we eerder met haar hielden — blogs voor ons zal gaan schrijven. Haar eerst stuk gaat over de nieuwe regelgeving die je moet kennen als verhuurder. Pieter van der Meyde, oprichter van Amstelland Makelaars én bestuurslid van de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA), viel op door zijn gepassioneerde bijdragen op LinkedIn. Vanaf februari zal ook hij een bijdrage leveren aan Overwaar.de. In deze nieuwsbrief lees je alvast een voorproefje, met helaas een dreigende conclusie: de onverkoopbaarheid van een ongesplitst pand. Ook tref je een praktijkcase over het splitsen van een pand.

Vastgoed is vák. Verhuren is een vák. Cowboys en huisjesmelkers zijn niet de norm, het bieden van woonruimte aan huurders is dat wél. En ondanks de aanhoudende inflatie, het falende beleid en al het geklaag, gaat dát gelukkig gewoon dóór.

Dit is Esther Dekker

Esther Dekker heeft 78 panden met compagnons in de regio Rotterdam.

Kritisch door de portefeuille

“We hebben drie bedrijven. Binnen Max-Rental beheren we elfhonderd woningen van particuliere beleggers. Daarnaast heb ik samen met mijn man en een derde compagnon Fortus, dat zich richt op de verkoop van vastgoedbeleggingen. Tot slot; Cube Investment, een ontwikkelingsbedrijf. De commerciëlen worden altijd gezien als slechteriken waarmee gemeenten niet willen samenwerken. Pas als de markt wordt overvallen, volgt er beleid — zoals nu.”

10 januari 2023

Esthers’ eerste stuk

Per 1 januari nieuwe liberalisatiegrens

“Sinds 1 januari hebben we te maken met een nieuwe liberalisatiegrens. Deze is vastgesteld op 808,06 euro, een huurprijs waar nu 149 punten bij horen. Dit betekent dat jouw vastgoed vanaf 149 punten sinds dit jaar officieel in de vrije sector valt. Jaarlijks zijn er altijd twee meetmomenten als het gaat om het puntenaantal en de vrije sector. Per 1 januari wordt de nieuwe liberalisatiegrens bepaald en per 1 juli wordt de nieuwe tabel met huurpunten gepresenteerd.”

10 januari 2023

We zijn slechts de boodschapper…

…maar de inflatie blijft nog jaren hoog

Hoge inflatie blijkt hardnekkig. Na een piek volgen vaak jaren met sterke geldontwaarding. Bij een gemiddelde piek stijgt de inflatie met 5,4 procentpunt. In de twee jaar daarna zakt de inflatie met meer dan de helft van de aanvankelijke toename. In de vier jaar daarna ligt de inflatie nog 1 tot 2 procentpunt hoger dan voor de piek.

10 januari 2023

Je kunt altijd nog splitsen

Behalve dan in Amsterdam

De Verening Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) constateert dat de gemeente Amsterdam met de wijze waarop ze de opkoopbescherming invult, een ‘bewuste’ fout maakt. De opkoopbescherming blijkt niet alleen te gelden voor los te verkopen woningen, maar ook voor ongesplitste panden met daarin één of meerdere leegstaande voormalige huurwoningen. Daarmee zijn dit soort panden nu feitelijk onverkoopbaar geworden. 

10 januari 2023

We hadden dit al gesignaleerd

Opkoopbescherming: twee praktijkcases

Wordt via een notariële akte een heel pand geleverd met daarin vier woonruimten, dan vallen die vier woonruimten – voor zover de WOZ-waarde lager is dan het door de gemeenteraad vastgestelde maximum – onder de werking van de Opkoopbescherming en mogen zij in beginsel de eerste vier jaar na levering niet verhuurd worden”. 

8 juli 2022

Deel en mail ons!

Moeilijke tijden maken creatief. Je kunt ook zeggen dat 2023 ‘dus’ het jaar van de ondernemer wordt; het glas is halfvol en de uitdaging zit erin om dat 1.) zo te blijven zien en 2.) ook zo te houden. Uiteindelijk zullen rede en ratio het winnen van beeldvorming en kortzichtigheid. En in moeilijke tijden telt maar één ding: blijf geïnformeerd handelen.

Dus laat van je horen: mail me met al jullie reacties, adviezen, tips, en klachten op ebru@overwaar.de. Laat me weten waarover je wilt lezen op Overwaar.de, wat je wilt weten. We brengen al het nieuws en de verhalen uit de vastgoedsector. Mocht je nog geen jaarabonnement hebben dan kun je dat hier afsluiten. Mis niets! 

Verder dank ik jullie weer voor het vertrouwen. Lees, deel en mail ons! 

Ik wens je veel leesplezier!

P.S. Ook onze columnist Luuk Brouwer worstelt met die ene vraag: Wat nu?