Woningmarktplannen nieuw kabinet: meer bouwgrond, minder regels

De woningmarktplannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wijken vooralsnog weinig af van het huidige beleid.

image
Sander van der Ploeg
Journalist Vastgoedmarkt

De formerende partijen hebben de afgelopen 173 dagen naar verluidt over praktisch alles geruzied, maar niet over de woningbouwopgave. Dat het woningtekort moet worden aangepakt staat niet ter discussie. Dat geldt ook voor het huidige, demissionaire kabinet. De lijn die Rutte IV inzette op de woningmarkt blijft grotendeels gehandhaafd.

Zo krijgt Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een opvolger die regie houdt op de woningbouw. Het streefgetal van 100.000 gerealiseerde nieuwbouwwoningen per jaar blijft hetzelfde.

Aangezien de jaarlijkse bouwproductie dit aantal niet evenaart, willen de formerende partijen een Woontop beleggen. Vooral BBB en NSC pleitten tijdens de campagne voor een dergelijk topoverleg tussen Rijk, lagere overheden, corporaties, pensioenfondsen en bouwers om ‘afdwingbare’ afspraken te maken om de bouwproductie structureel te verhogen.

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.