Verbod op tijdelijke huurcontracten gaat op 1 juli in

Vanaf 1 juli zijn tijdelijke huurovereenkomsten verleden tijd - behalve voor specifieke doelgroepen.

Fleeting,Time,Concept.,Analog,Clock,Dissolving,On,Black,Background
Ebru Umar
Ebru Umar is journalist en hoofdredacteur van Overwaar.de

Zoals verwacht gaat de Wet vaste huurcontracten in per 1 juli. Op de valreep van 2023 werd het initiatiefwetsvoorstel daartoe aangenomen. Met ingang van de wet worden tijdelijke huurcontracten voorgoed afgeschaft. Wel is het nog mogelijk met specifieke doelgroepen een tijdelijk huurovereenkomst aan te gaan. Hieronder een opsomming:

Uitzonderingen tijdelijke contracten voor specifieke doelgroepen

Tijdelijke verhuur, voor de duur van twee jaar of korter, blijft in de volgende doelgroepen en situaties mogelijk:

  1. Studenten
  2. Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen
  3. Woningzoekenden met een urgentieverklaring
  4. Huurders met wie de verhuurder een tweedekanscontract aangaat: huurder waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte en nu onder voorbehoud een nieuwe kans krijgt
  5. Wezen en nabestaanden
  6. Gescheiden ouders
  7. Huurders die werken op de Waddeneilanden
  8. Vergunninghouders (ook wel: statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen

Let erop dat ook tijdelijk huurovereenkomsten aangezegd dienen te worden, en dat dit ook volgens regels gaat: niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand vóór de afgesproken einddatum.

Hoe luidt het overgangsrecht? 

Rob Nederveen, advocaat bij Hielkema & Co legt op LinkedIn duidelijk uit hoe het overgangsrecht werkt. De wet wordt van toepassing op huurovereenkomsten die zijn gesloten op of na de datum van inwerkingdatum van de wet, te weten 1 juli 2024.

De wet is níét van toepassing op huurovereenkomsten die zijn gesloten vóór deze datum. Let op: blijkens de formulering van het overgangsrecht is uitsluitend de sluitingsdatum leidend en aldus niet de datum waarop de huurovereenkomst in werking treedt.

Voorbeeld

Een verhuurder en een huurder hebben op 1 juni 2024 een huurovereenkomst gesloten. Zij zijn een huuringangsdatum van 1 augustus 204 overeengekomen. Bij een strikte interpretatie van het overgangsrecht is de Wet vaste huurcontracten niet op deze huurovereenkomst van toepassing en geldt daarvoor nog steeds de wettelijke regeling van vóór de inwerkingtredingsdatum. Dat betekent dat met deze huurder – ongeacht tot welke categorieën van personen hij of zij behoort – een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar kan worden overeengekomen die op de overeengekomen einddatum van rechtswege zal eindigen mits de verhuurder tijdig de kennisgeving einde huurovereenkomst heeft toegestuurd.

Meer lezen? Dat kan bij het Mininisterie van Binnenlandse Zaken.

Schrijf je in en lees direct verder

Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.


Heb je al een account? Log in.