Vakantie: recapitulatie van alle regels

Mag je nog tijdelijke huurcontracten geven, wat is de liberaliseringsgrens, hoe sprokkel je punten en, ehm, hoezo ben je als verhuurder signaleringspartner? Ja het is vakantie en maar niet in het vastgoed. De aanvragen voor huurwoningen stromen binnen en het is dan goed om alle regels op een rijtje te hebben. Ook alle onduidelijkheid over de regels.

Is het een verrassing dat de opkoopbescherming niet gebaseerd is op feiten en cijfers? Beeldvorming en oneliners zijn het veelkoppige monster waartegen de vastgoedsector vecht. Dankzij de eerste minister van Wonen sinds tijden houdt de schaarste op de woningmarkt aan en zal het alleen maar erger worden. De kreet ‘huurders beschermen’ lost nog geen problemen op. Wie dat wél doen zijn verhuurders. Dankij particuliere vastgoedondernemers wonen meer dan twee miljoen mensen niet onder een brug. Nog niet, moet je dan zeggen. Je kunt slechts hopen dat er in november politici gekozen worden, die verder kijken, denken en handelen dan alleen de beeldvorming. De val van het kabinet biedt in ieder geval de kans op een verstandig woonbeleid. Want met al het uitponden dat plaatsvindt en de bouw die uitgesteld wordt, is het de vraag waar woningzoekenden nu moeten wonen. Ik heb er geen antwoord op, jullie?

Eerst de regels

Mag ik nog tijdelijk verhuren?

De verwachting was dat de Wet vaste huurcontracten per 1 januari 2024 zou worden aangenomen. Vooralsnog is er géén Wet vaste huurcontracten en zijn tijdelijke contracten nog legaal. Let hierbij op dat élke verlenging van een tijdelijk huurcontract, of dat nu een contract van een half of van twee jaar is, resulteert in een contract voor onbepaalde tijd.

28 juli 2023

Let op!

Wat is de maximale huurgrens?

Los van het feit dat de naam van de wet stemmingmakerij is, is de Wet betaalbare huur nog niet ingegaan. Als het kabinet niet was gevallen, had de minister van Wonen graag gezien dat deze wet die de huurprijzen moet reguleren, per 1 januari 2024 in werking zou treden. Of dat alsnog zal gebeuren, is de vraag. In september wordt bepaald of de wet controversieel wordt verklaard of niet.

28 juli 2023

Details

Sprokkelpunten

Hier krijg je geen punten voor:

  • De hal, gang of overloop
  • Oppervlakten als ‘overige ruimten’ kleiner dan 2 vierkante meter
  • Oppervlakten lager dan 1,5 meter
28 juli 2023

Gekmakend

De invoering van de opkoopbescherming
was niet gefundeerd op cijfers en feiten

Uit eerder onderzoek bleek al dat het prijsopdrijvende effect van beleggers op de woningmarkt niet kon worden bewezen. Blijft over: het verdringingsargument. Maar uit recente data van het Kadaster blijkt dat starters voor invoering van de maatregel geen noemenswaardig ‘koopprobleem’ hadden vanwege de aanwezigheid van beleggers.

28 juli 2023

Transparantie, anyone?

Verstoppertje met de overheid

Waar de liberalisatiegrens per 1 januari 2023 nog was vastgesteld op 149 punten, staat deze per 1 juli dit jaar op 136 punten. Een verschil van maar liefst 13 punten, of kijkend naar het Woningwaarderingsstelsel (WWS) een verschil van 13 vierkante meter gebruiksoppervlakte. Overigens ligt daarmee niet alleen de liberalisatiegrens, maar ook de huurtoeslaggrens per 1 juli 2023 op een huurprijs van € 808,06 per maand. Gek genoeg lees je dat niet zo makkelijk online terug op overheidssites, ziet vastgoedondernemer en makelaar Pieter van der Meyde.

28 juli 2023

Denk in kansen

De kabinetsval biedt kans op verstandiger woonbeleid

Een nieuw kabinet biedt een escape route voor een van de dossiers waar een impasse is ontstaan. De door minister Hugo de Jonge (CDA, wonen) aangekondigde Wet betaalbare huur heeft een uitpondgolf veroorzaakt onder woningbeleggers, waardoor het aanbod afneemt en de huurprijzen juist nog harder stijgen. Dat is juist het omgekeerde van wat de wet beoogt. 

28 juli 2023

Deel en mail ons!

Ja, beeldvorming en oneliners zijn het veelkoppige monster waartegen de vastgoedsector vecht. De bouw stagneert, huurwoningen verdwijnen en de huurder is het kind van de rekening. De cynische upside is dat bij stagnerende bouw en aanhoudend woningtekort bestaand vastgoed in waarde zal stijgen. Maar moet dat op deze rare manier? De verhuurder die huurders beschermt door ze een dak boven het hoofd te bieden moet alsmaar ‘nee’ verkopen. De wal zal het schip heus keren, maar een kabinetscrisis laat de brokkenpiloot ongestraft verdwijnen. Wat rest zijn woningzoekenden, investeerders die naar het buitenland zijn verdwenen en een bouwsector die instort. 

Ondertussen is het vakantie en regent het. Tja, het maakt het schrijven van de nieuwsbrief binnen wel een stuk makkelijker! Hoe dan ook: niets leukers dan schrijven over vastgoed. Maar zonder júllie wordt het niets. Wat kunnen we van elkaar leren? Mail me, en deel je verhaal — of mail me met ideeën, klachten of suggesties: ebru@overwaar.de En heb je eigenlijk al een abonnement? Zo niet, dan kun je dat hier afsluiten. Het kan nu trouwens ook zónder creditcard! Dus wat let je? Gewoon doen, zorg dat je niets mist! 

Tot zover deze nieuwsbrief. Ik wens je veel leesplezier en geniet van je weekend. Vergeet ons vooral niet te delen op de socials! 

P.S. Trouwens, het gaat om de huurder. Tevreden huurder, tevreden thuisbaas. Hé hallo huurder!