Beest en belegger sámen

In deze nieuwsbrief wil ik zo vlak voor Kerst wat overpeinzingen delen. Er is het afgelopen jaar, vooral de afgelopen weken, veel over vastgoedbeleggers uitgestort. Het stemt tot nadenken; wie is toch die belegger, die wordt weggezet als beest? Zittend achter mijn laptop schalmt de kerstmuziek me tegemoet. Er staat buiten – ja buiten! – een piano met daarachter iemand die vol verve kerstliederen speelt. Blijkbaar heeft de buurt heeft zich verzameld in de semi-openbare binnentuin, waar de kerstlichtjes volop branden, en zingt uit volle borst mee. Heerlijk, die kneuterige gezelligheid van de grote stad. Al heb ik de memo gemist waarin dit event werd aangekondigd.

Beleggers en binding

Anders dan in Amsterdam, waar de binnenstad uit import-Amsterdammers en passanten bestaat, wonen in de binnenstad van Rotterdam Rotterdammers. Vol argwaan en frustratie keken zij de afgelopen jaren naar beleggers die hun weg hierheen vonden. Het moet natuurlijk wel leuk blijven; met huurders die komen en gaan, ontstaan er Amsterdamse toestanden waarbij de stad van niemand is en buren elkaar niet kennen. 

Jammer dat er geen geluid onder een foto zit maar het Last Christmas gehalte was hoog