Meer dan 450.000 van nog te bouwen woningen naar migranten (en dat is nóg te weinig)

Afgelopen week vond de commissievergadering Volkshuisvesting plaats in de Tweede Kamer. Ebru was erbij.

IMG_6363
Ebru Umar
Ebru Umar is journalist en hoofdredacteur van Overwaar.de

‘In cynisme kun je niet wonen’, parafraseerde Hugo de Jonge de uitspraak van Jan Schaeffer tijdens de commissievergadering Volkshuisvesting. Toch was cynisme het enige waarmee je het vijf uur durende overleg door kon komen. Elf woordvoerders wonen lieten van zich horen, de een gepassioneerder dan de ander. Die passie kwam duidelijk voor rekening van de nieuwkomers, oudgedienden namen de behendige politiek voor hun rekening. GroenLinks-PvdA laat bij monde van Haptamu de Hoop weten dat ‘mensen willen dat de overheid de regie neemt op exorbitant gestegen prijzen en dat er woningen gebouwd worden’. Woningbouwcorporaties dienen ‘in hun kracht’ gezet te worden. Het kan niet zo zijn dat het aantal woningen voor de meest kwetsbaren, zo afneemt. Of de minister hier een uitgewerkt voorstel over naar de Kamer kan sturen? Er volgt een sneer naar de PVV: ‘We zullen zien welke afslag de PVV-coalitie zal maken. Kiezen we voor speculatie of volkshuisvesting?’  

De PVV kiest bij monde van Barry Madlener voor de afslag waardoor de PVV de grootste werd bij de verkiezingen: er zijn een miljoen woningen nodig, die waren niet nodig geweest als in de afgelopen jaren niet een miljoen migranten verwelkomd waren door voorgaande kabinetten. Terwijl zijn uitspraak tot hoon leidt bij D66’er Jan Paternotte, komt de minister met een getal dat niet eerder genoemd is: er zijn op dit moment 981 duizend woningen nodig. Daarvan zijn er 461 duizend – bijna de helft! – bedoeld voor migranten. Nog eens 50 duizend woningen zijn nodig om te voorzien in de natuurlijke aanwas, 200 duizend woningen omdat huishoudens kleiner worden en de rest is om gesloopte woningen te vervangen.

Een nieuw getal

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.