Maar wat is dat dan, een huisjesmelker?

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt, daar is iedereen het over eens. Maar wie of wat is een huisjesmelker eigenlijk?

image
Rebecca Kwakman
Onderzoeksjournalist Vastgoedmarkt

De VVD, PVV, D66, CDA, BBB, SP en Partij voor de Dieren noemen huisjesmelkers of huisjesmelkerij allemaal in hun publicaties, en over de aanpak van huisjesmelkers zijn ze eensgezind: die kan niet streng genoeg zijn. Maar wat is een huisjesmelker eigenlijk? En aan welke kenmerken moet een huisjesmelker voldoen? Dat wordt er nooit bij verteld. Maar aangezien er veel beleid is gebaseerd op de wens om ‘huisjesmelkers’ tegen te gaan, vond Vastgoedmarkt het tijd om uit te zoeken wat nou eigenlijk de definitie is van een huisjesmelker. De redactie benaderde politieke partijen, sprak één ‘genomineerde’ en één zelfbenoemde huisjesmelker, en bladerde door archiefmateriaal om antwoord te geven op de vraag: wat is nou eigenlijk een huisjesmelker?

Afkeurende toon

Huisjesmelkers worden rond het jaar 1900 een hot topic in het publieke debat. Voorafgaand aan de Woningwet van 1901 ontstaat er een stroom van publicaties over de slechte huisvestingssituatie van het Nederlandse volk, ‘…en zonder uitzondering wordt de particuliere huiseigenaar als schuldige aangewezen’, schrijft Ineke Teijmant in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (1993). Hij zou een te hoge huur vragen en zijn woningen niet voldoende onderhouden, ‘…maar veel woorden worden er niet aan hem vuilgemaakt; iedereen lijkt het eens en men volstaat met een enkele passage op een vanzelfsprekend afkeurende toonof zelfs alleen met het gebruik van de term huisjesmelker’. 

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.