Wat betekenen Hugo’s woonplannen?

Minister van Wonen Hugo de Jonge (CDA) presenteerde donderdag de kabinetsplannen voor de woningmarkt. We zetten de belangrijkste plannen op rij

Programma Betaalbaar wonen
Servaas van der Laan
Servaas van der Laan is journalist en hoofdredacteur van Vastgoedmarkt

Het gonst: er gaat van alles veranderen op de woningmarkt maar precies? Wat betekent dit voor vastgoedbeleggers? In het ‘Programma Betaalbaar wonen’ staan de plannen die het kabinet heeft voor de woningmarkt. Het plan berust op drie pijlers: meer aanbod, betere betaalbaarheid, en meer bescherming. De focus ligt hierbij vooral op de middeninkomens.

1. Vergroten van het aanbod (herverdeling)

 • Van de 900.000 woningen die tot 2030 gebouwd worden, moeten 250.000 sociale huurwoningen zijn (27 procent). Nog eens 350.000 moeten middeldure huur- of koopwoningen (39 procent) worden. De overige 300.000 woningen (33 procent) mogen dus in het hogere segment worden gebouwd. 
 • Per 1 januari 2024 moet er een huurprijsbescherming komen voor het middensegment. Dit doet het kabinet door het wws-puntenstelsel door te trekken naar huurprijzen tot 1.250 euro. Hierdoor vallen er dus meer huurwoningen in het ‘betaalbare’ segment, vandaar dat het kabinet dit schaart onder ‘vergroten van het aanbod’. De facto komen er hierdoor natuurlijk geen huurwoningen bij, maar worden het er juist minder, doordat beleggers de woningen noodgedwongen zullen verkopen. Het kabinet voert nog wel een aantal ‘botsproeven uit’ om te kijken of de maatregel goed uitpakt.
 • Minister De Jonge wil ook meer koopwoningen beschikbaar maken voor consumenten door het beleggers moeilijker te maken deze woningen te kopen om ze te verhuren. Het kabinet zet hiermee dus de lijn door dat kopen boven huren gaat. De opkoopbescherming is reeds ingevoerd, maar wordt nog wel genoemd in dit plan.
 • Om beleggen in woningen minder lucratief te maken zullen beleggers vanaf 2025 meer belasting gaan betalen door een herziening van box 3. Een eerste stap is de afschaffing van de leegwaarderatio in 2023, waardoor geen korting meer wordt toegepast op de WOZ-waarde van de woning op grond van de verhuurde staat.
 • Wegens groot succes (voor de staatskas) verlengd en zelfs uitgebreid: de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers gaat per 2023 zelfs naar 9 procent. 

2. Betere betaalbaarheid

Opvallend is dus dat het kabinet huurprijsbeperking, opkoopbescherming en een verhoging van de overdrachtsbelasting als maatregelen beschouwt die het aanbod aan woningen moeten verhogen. Voor betere betaalbaarheid van woningen heeft het kabinet de volgende punten in gedachten.

 • De grenzen voor passend toewijzen worden aangepast. Hierdoor kunnen meer woningen worden toegewezen aan de laagste inkomens.
 • Huurverlaging voor de allerlaagste inkomens.
 • Afspraken met corporaties over maximale huurverhoging.
 • Afspraken maken met verhuurders van slecht geïsoleerde woningen om desnoods via de huurprijs de totale woonlasten betaalbaar te houden.
 • De maximale huurverhoging die op dit moment voor de vrije huursector geldt van inflatie +1 procent vindt het kabinet te hoog. Daarom wil het kabinet die huurverhoging vanaf 2023 per ministeriële regeling vast laten stellen.
 • De huurtoeslag gaat op de schop: de leeftijdsgrens wordt verlaagd, de maximale huurgrens wordt geschrapt en de servicekosten worden niet langer meegenomen bij het bepalen van de toeslag.

3. Betere bescherming

De derde pijler van het woonplan gaat over een betere bescherming van kopers en huurders. Feitelijk gaat het hele plan uit van een protectionistische overheid die de vrije markt buiten spel zet. Dit zijn de plannen waarmee het kabinet ‘sjoemelende makelaars’ en ‘malafide’ verhuurders dwars wil zitten.

 • Het wetsvoorstel goed verhuurderschap. Dit is een basisnorm, een soort keurmerk, waaraan goede verhuurders moeten voldoen. Wie niet voldoet, kan door een gemeente worden geweerd. 
 • Een biedlogboek wordt verplicht. Hierdoor komt er meer transparantie in het verkoopproces. Ook komt er een sectoroverstijgend tuchtrecht.
 • De wet toeristische verhuur moet erop toezien dat tijdelijke verhuur aan toeristen zichtbaar wordt voor gemeenten. Deze wet is reeds geratificeerd.
 • Het kabinet vermoedt dat 20 procent van de woningen wordt verhuurd voor een prijs die boven het WWS-maximum voor die woningen ligt. Het kabinet wil het WWS daarom dwingend maken (het is nu afdwingbaar, maar niet dwingend). Gemeenten gaan hierop handhaven en dit maximum ook afdwingen bij het verlenen van een verhuurdersvergunning.
 • Huurders in de middenhuur krijgen ook toegang tot de huurcommissie. 
 • Meer transparantie over de huurprijs. Zo komen er verplichtingen voor advertenties over oppervlakte, aantal kamers, bouwjaar, hoogte van de borg, inkomenseisen, servicekosten en de geldende jaarlijkse huurverhoging.
 • Er komt huurbescherming voor huurders van ligplaatsen van woonboten.

Schrijf je in en lees direct verder

Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.


Heb je al een account? Log in.