CDA verkiezingsbelofte: versterking positie starters tegenover huisjesmelkers

In de woningmarktplannen van het CDA wordt de lijn van de eigen, demissionaire woonminster Hugo de Jonge grotendeels voortgezet.

Neon,Green,Lettering:,What's,Next,On,A,Green,Natural,Background.

Hugo de Jonge wilde niet de lijsttrekker worden van het CDA, noch zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer. Daarmee is een Haagse comeback na de verkiezingen niet helemaal uitgesloten. Mocht De Jonge echt het Binnenhof achter zich laten, dan waakt zijn partij over zijn erfenis.

Strakke Rijksregie

Het CDA laat daar in het verkiezingsprogramma geen misverstand over bestaan. ‘De afgelopen jaren zijn we aan de slag gegaan met een strakkere regie door het Rijk, het afschaffen van de verhuurdersheffing, de regulering van de huren en de versterking van de positie van starters tegenover huisjesmelkers en beleggers. Het CDA was de drijvende kracht (…) hierachter en daar gaan we mee door.’

De punten in de woningmarktparagraaf lezen dan ook als opsomming van het huidige beleid van De Jonge. De bouwambitie van 1 miljoen woningen tot 2030, waarvan twee derde betaalbaar wordt gehandhaafd. Dat de haalbaarheid hiervan door zowel de markt als De Jonge zelf ernstig wordt betwijfeld, doet daar niets aan af. Of zoals De Jonge het een half jaar geleden zelf formuleerde: ‘1 miljoen woningen is de opdracht waar we voor staan, niet een belofte die ik kan doen.’

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.