Voorgestelde wijzigingen Prinsjesdag per 1 januari 2025

Op Prinsjesdag 2023 zijn het Belastingplan voor 2024 en aanvullende wetsvoorstellen gepresenteerd. Rechtstaete heeft een selectie van de voornaamste punten gemaakt

3d,Illustration,Of,Number,2025,With,A,Man,Walking,Towards
Luc van Dijk
Luc van Dijk
Partner bij Rechtstaete, Vastgoedadvocaten en belastingadviseurs

Op Prinsjesdag 2023 zijn het Belastingplan voor 2024 en aanvullende wetsvoorstellen gepresenteerd. We mochten van Rechtstaete een selectie van de voornaamste punten voor de vastgoedpraktijk overnemen.

Aanpassing samenloopvrijstelling aandelentransacties OVB/BTW

De samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting zal vanaf 1 januari 2025 minder vaak kunnen worden toegepast bij aandelentransacties. Een (toekomstig) beroep op de samenloopvrijstelling bij aandelentransacties zal mogelijk blijven indien de desbetreffende onroerende zaak of de rechten waaraan deze zijn onderworpen – welke worden vertegenwoordigd door de aandelen – gedurende twee jaar na de verkrijging van de aandelen geheel of nagenoeg geheel gebruikt zullen worden voor btw-belaste activiteiten. Echter, indien de onroerende zaken voor meer dan 10% voor btw vrijgestelde activiteiten worden gebruikt (bijv. woningen) is de verkrijging van de aandelen wel onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. Voor nieuwe onroerende zaken die bestemd zijn voor btw vrijgesteld gebruik geldt dat het overdrachtsbelastingtarief 4% bedraagt. Voor reeds getekende intentieverklaringen voor te realiseren projecten met een verkrijging op uiterlijk 31 december 2029 en voor lopende projecten van voor 19 september 2023 om 15:15 uur geldt overgangsrecht dat onder meer een meldingsplicht (intentieovereenkomst moet uiterlijk 31 maart 2024 zijn gemeld) en een antimisbruikbepaling omvat. De wettekst bevat overigens nog de nodige onduidelijkheden die hopelijk in het wetgevende proces worden verholpen.

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.