Reactie van Marnix van Rij op de uitspraak van de Hoge Raad #Linkedin

Soms mis je wel eens iets op Linkedin. Maar dit is belangrijk genoeg om te kopiëren.

Quote,-,Cube,With,Letters,,Sign,With,Wooden,Cubes

Socials zijn fantastisch, maar niet iedereen zit erop, wil erop of kan het aan om continu prikkels binnen te krijgen. Maar als de Hoge Raad uitspraak doet over de wet rechtsherstel en de overbruggingswet, is het interessant om te weten wat de verantwoordelijke staatssecretaris over de uitspraak te zeggen heeft. We hebben het even gecopy-paste van de staats’ LinkedIn. Mocht je ‘m willen volgen, dan kan dat hier.

“Vandaag heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak gedaan in vijf zaken die gaan over de wet rechtsherstel en de overbruggingswet box 3: de invulling van het begrip werkelijk rendement en het wel of niet recht hebben op een rentevergoeding.

Wat staat er in de uitspraak?
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat alleen voor de categorie overige bezittingen, zoals vastgoed, aandelen en beleggingen het rechtsherstel onvoldoende is wanneer het werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Volgens de Hoge Raad valt onder werkelijk redendement het gehele vermogen, inclusief banktegoeden en inflatiewinst. Dit betekent dat gerealiseerde en ongerealiseerde positieve en negatieve waardeveranderingen behoren tot het werkelijk rendement en meegenomen moeten worden in de berekening. Bij de berekening van het werkelijk rendement in een jaar, hoeft volgens de HR geen rekening gehouden te worden met positieve of negatieve rendementen uit andere jaren. Kosten mogen niet afgetrokken worden, financieringskosten wel. Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft grote budgettaire gevolgen en consequenties voor de uitvoering door de Belastingdienst.

Hoe verder?
Wij gaan de uitspraken en de gevolgen van de uitspraken nu bestuderen en in kaart brengen. Ik verwacht dat hiervoor zo’n acht weken de tijd nodig is.
Mogelijk is dan nog niet alles uitgezocht, wel wordt dan aangegeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken zitten.
Daarna volgt politieke besluitvorming en dat is aan het volgende kabinet.
In de tussentijd hoeven belastingplichtigen niets te doen, zodra er meer duidelijk is worden zij geïnformeerd. Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft, krijgen eerst van de Belastingdienst een brief.
Deze uitspraak lijkt vooralsnog in lijn met wat er in het voorstel voor een stelsel op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt.”

Schrijf je in en lees direct verder

Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.


Heb je al een account? Log in.