Wat is er nou gebeurd met de Wet betaalbare huur?

Nieuwsbrief af, komt de internetconsultatie Wet werkelijk rendement box 3 online. De overheid stelt box 3-beleggers vragen, wat ze met de antwoorden doen moet nog blijken. Hoe dan ook: het is relevant, dus lees het wél. Het is immers net zo’n groot hoofdbreken als de niet behandelde en daarmee niet als controversieel aangemerkte wetten.

Hoofdbrekens bleken achteraf vooralsnog niet nodig: vanwege procedurele argumenten zijn de wetten betaalbare huur en vaste huurcontracten blijven liggen. De Wet Betaalbare huur ligt nog bij de Raad van State en is ‘dus’ niet behandeld, de Wet vaste huurcontracten ligt bij de Eerste Kamer en is daarom ‘dus’ ook nog niet behandeld. Uiteraard is uitstel geen afstel, maar we kunnen concluderen dat er met Prinsjesdag in september en verkiezingen in november te weinig tijd is voor politici om over hun graf heen te regeren.

Over verkiezingen gesproken: hoewel de VVD blijkbaar op migratie wil inzetten, wordt wonen ongetwijfeld hét onderwerp tot november. GroenLinks-PvdA ziet volgens het verkiezingsprogramma de woningmarkt als een publieke voorziening. Pleiten voor lagere huren scoort lekker bij kiezers. Verwacht dus geen campagne voor realistische oplossingen, schrijft Edward Touw. Trouwens, over de VVD gesproken: we schreven al dat het idee om de WWS af te schaffen wél op de website stond maar niet in hun verkiezingsprogamma. Nu heeft de VVD dit voorstel ook van de website gehaald: het was een ‘foutje’, een restant van de vorige verkiezingsbelofte. We zeggen sorry, we hadden deze vreemde realiteit beter moeten checken in plaats van meteen te omarmen.

Terug naar de fiscale realiteit: Luc van Dijk werpt een blik op de belastingplannen en voor de liefhebbers nog een keer het stuk met de opties om van box 3 naar box 2 te verhuizen.

Vers van de overheid

Internetconsultatie Wet werkelijk rendement

Dat het daadwerkelijke rendement in box 3 belast zou moeten worden in plaats van een fictief, is doorgedrongen tot Financiën. En dus is het tot 20 oktober tijd voor de internetconsultatie. Of ze er iets mee doen, is aan de overheid. Maar niet achteraf klagen terwijl je nu de kans hebt je stem te laten horen.

8 september 2023

Met de deur in huis

Middenhuurregeling niet controversieel verklaard (en de onrust houdt aan)

Vastgoedmarkt-collega Sander van der Ploeg dook in de (niet-)controversieelverklaring van de woningplannen. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken verklaarde woensdagavond geen enkel wetsvoorstel controversieel. Reden daarvoor is dat onder meer de wetsvoorstellen Betaalbare huur en Regie op de volkshuisvesting nog bij de Raad van State liggen en daarom nog niet door de Tweede Kamer zijn behandeld.

8 september 2023

Toch nog even deze

Gaat de Wet vaste huurcontracten overboord?

Het is een vraag die in de lucht hangt. Advocaat Claudia van Meurs post op LinkedIn het nieuws dat de minister voor Volkshuisvesting een brief die hij aan de Eerste Kamer stuurde, heeft gepubliceerd. De brief is een reactie op het verslag van een Eerste Kamercommissie met betrekking tot het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten.

8 september 2023

Kleine tip aan politici

Huurprijsregulering werkt averechts,
acht (bewezen) praktijkvoorbeelden

Wat politici die écht het beste willen voor de woningmarkt nodig hebben, zijn concrete voorbeelden van waarom vergaande regulering averechts werkt. Die aantonen dat politici die lagere huren beloven niet alleen schadelijk zijn in theoretische tabelletjes. Die op een concrete manier laten zien dat dit soort populistisch woonbeleid ervoor zorgt dat problemen op de woningmarkt alleen maar erger worden. Edward Touw benoemt acht concrete voorbeelden.

8 september 2023

Procedurele spelletjes

Controversieel versus carrière

De Wet betaalbare huur is nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer voor behandeling en hoeft ‘dus’ niet controversieel verklaard te worden. Uit appjes van Peter de Groot gericht aan vastgoedbeleggers blijkt daarbij ook nog ‘ns dat die behandeling tijdens deze periode waarin het kabinet demissionair is, niet zal plaatsvinden ook.   

8 september 2023

Zin in verkiezingspraat!

GroenLinks-PvdA:
woningmarkt als publieke voorziening

Om de woningnood het hoofd te bieden pleit GroenLinks-PvdA voor een nieuw op te richten woningbouwfonds. Hiermee zou de overheid meer grip krijgen op de nieuwbouw. Volgens de partij zal het zorgen voor een ‘forse toename in de bouw van betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen.’ De ambitie is om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, terwijl dit doel voor Minister Hugo de Jonge tot nu toe te ambitieus bleek, 

8 september 2023

Deel en mail ons!

In de introductie van deze nieuwsbrief beloofde ik jullie Luc van Dijk, maar de nieuwsbrief is zo ramvol met nieuws dat ik zijn fiscale observaties hier deel. Bij deze de belastingplannen en hier het stuk met de opties om van box 3 naar box 2 te verhuizen. Verder is het spannend wat er op 12 september gebeurt — hoe reageert de Tweede Kamer op de (niet-)controversieelverklaringen? —, dan is het uitkijken naar de stuken die gelekt worden voor Prinsjesdag op 19 september waarna eindelijk de verkiezingsretoriek in volle omvang zal losbarsten.

Als je nog geen abonnement had op Overwaar.de, is dit hét moment om dat af te sluiten. Dat kan hier, nu trouwens ook zónder creditcard! We houden je op de hoogte van alles wat speelt en van belang is voor vastgoedondernemers. 

En ik blijf benieuwd naar jullie verhalen, dus mail me: ebru@overwaar.de. Welke stappen nemen jullie, welke lessen trekken jullie en wat kunnen wij ervan leren? Daarnaast ben ik benieuwd naar de onderwerpen waarover jullie willen lezen en de vragen die jullie beantwoord willen hebben. Kortom: mail me, het is fijn om jullie ervaringen te delen op Overwaar.de. 

Tot zover deze nieuwsbrief. Ik wens je veel leesplezier. Heb een goed weekend en vergeet ons niet te delen op de socials! 

P.S. Trouwens, voor de nieuwe Hugo én Jack heb ik één tip: in foto’s kun je niet wonen.