De onnodig strenge regels voor woningdelers

Geen haan die ernaar kraait als je met een groot gezin op weinig vierkante meters woont. Maar zomaar met vrienden een woning delen? Nee.

note-thanun-EauT7hRPi5I-unsplash
Rogier Hentenaar
Rogier is freelance journalist en vastgoedbelegger

Waarom mag een groot gezin met vader, moeder en vier kinderen zonder vergunning een driekamerhuurwoning bewonen maar drie studenten niet een vierkamerwoning? Omdat woningdelers, veelal studenten, de leefbaarheid van de buurt kunnen aantasten. En omdat woningdelers zorgen voor verlies aan potentiële gezinswoningen. En omdat verkamering leidt tot lucratieve verdiensten voor (t)huisbazen. Maar is het huidige regelstelsel voor woningdelen nog wel zinnig? 

Eisen en boetes

Zomaar een paar discutabele aannames die in tal van studentensteden hebben geleid tot strengere regels voor woningdelen door mensen die niet samen een gezin vormen. Veelal studenten of werkende jonge volwassenen. De regels rondom de huisvesting van die groep zijn de afgelopen vijf jaar in stapjes verzwaard. Zo liggen er nu eisen voor wat betreft de minimale oppervlakte per bewoner, geluid en zijn er wijkquota en soms per pand ingevoerd. Per stad verschillen de eisen al naar gelang de druk op de woningmarkt. Daarnaast dreigen er boetes waarvan de hoogte oploopt per verhuurde kamer als er geen vergunning kan worden getoond.

Opvallend genoeg is Amsterdam niet de stad met de strengste regels voor zulke verhuur – zie bijgaand overzicht van de vier grote steden – iets dat je wel zou verwachten van een hoofdstad met twee universiteiten en diverse hogescholen binnen de gemeentegrenzen. In de meeste stadsdelen zijn de zogeheten omzettingsvergunningen – nodig voor de verhuur voor deels onzelfstandige woonruimtes – ruimhartig beschikbaar: het is meer groen dan rood. Zelfs in het drukke centrum. Uit mijn eigen ervaring – zie ook dit artikel – was het aanvragen een klassiek fluitje van een cent.

Vergunningsaanvraag in Amsterdam het makkelijkst

Nee, wie aan studenten wil verhuren of friendscontracten wil sluiten in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, kan de borst natmaken. In Den Haag mag je alleen woningdelen mits de woningwaarde minstens €310.000 WOZ bedraagt. In Utrecht is de vergunning peperduur en in Rotterdam kun je tot 1 september 2022 helemaal geen nieuwe kamerverhuurvergunning aanvragen

Gaan er meer mensen – vanaf vier personen – huren in een appartement? Dan kunt u (nog) strengere geluidseisen verwachten en moet u een apart geluidsonderzoek door een speciaal bureau laten uitvoeren.

Wat is dat toch met het woningdelen waar gemeenten zo moeilijk over doen? Het ruimhartig toestaan hiervan zou juist in de huidige wooncrisis moeten worden omarmd als één van de meer geschikte (al zij het tijdelijke) oplossingen om de markt te ontlasten. Hoe meer mensen in een huis, hoe beter toch? Hebben we niet net na de Tweede Wereldoorlogen toen veel huizen in ons land aan puin lagen, talloze berooide gezinnen voor maanden onderdak geboden? De ouders van mijn moeder hebben hun huis zelfs jarenlang voor dakloze mensen opengesteld. En over vergunningen werd toen niet over gesproken gezien de urgentie destijds. 

Woningdelen verlicht bovendien de druk op de bouwsector, die momenteel zwaar te lijden heeft van vertraagde vergunningverlening door stikstofperikelen, gebrek aan locaties, hoge materiaal- en personeelskosten.

Haal de druk van de woningmarkt

Gemeenten vrezen voor excessen die de ‘leefbaarheid’ van de buurt aantasten. Dat zal best zo zijn in een aantal gevallen, net zoals de overlast van de ratelende rolkoffers van Airbnb-toeristen, maar inmiddels zorgen de strenge regels voor woningdelen voor meer kwaad dan goed. 

Ook woningexperts als Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft) en Paul Tholenaars, directeur van Kenniscentrum voor Studentenhuisvesting (Kences) zeiden vorig jaar op BNR Nieuwsradio dat het splitsen en delen van woningen op dit moment de eenvoudigste manier is om snel huisvesting te creëren en de druk op de woningmarkt ketel af te halen. Júist zeer specifiek voor studenten en startende jongeren die nu erg veel last ondervinden. De woningnood is volgens Tholenaars een jongerenvraagstuk omdat die tot hun 35e levensjaar relatief het vaakst verhuizen. Boelhouwer merkte daarbij op dat het delen van woningen ervoor kan zorgen dat er geen nieuwe woningen hoeven te worden toegevoegd. ‘De woningen staan er al en woningdelen is een redelijk alternatief. Je kunt de woningvoorraad veel efficiënter inzetten dan nu het geval is en daarmee ook de kosten drukken’, aldus de hoogleraar. 

Vooralsnog liggen versoepelingen niet in het verschiet en zullen beleggers een woningdeelvergunning moeten aanvragen. Laat u hiervan niet weerhouden, de aanvraag is best te doen en u zult meer huurders blij maken met een dak boven hun hoofd.

En hoe dat dan werkt, die aanvraag? Dat lees je hier!

Schrijf je in en lees direct verder

Met jouw gratis Overwaar.de account weet jij als vastgoedliefhebber precies waar je rekening mee moet houden bij de aankoop en verhuur van vastgoed. Daarnaast ontvang je twee keer per week het laatste nieuws over investeren in woningen in je inbox.


Heb je al een account? Log in.