De huurvergunning en de Wet goed verhuurderschap

Cornelié Arnouts MRE MRICS is huurrechtadvocaat bij Dentons. I.s.m haar collega Philip du Perron dook ze tot in detail in de Wet goed verhuurderschap.

Judge,Gavel,And,House,Key,On,Wooden,Background.,Estate,Law

De gemeenteraad kan bepalen dat bij een aangewezen categorie van woonruimte in een aangewezen gebied een verhuurvergunning verplicht is. De gemeenteraad gebruikt deze bevoegdheid slechts indien het in het aangewezen gebied noodzakelijk en geschikt is voor het behoud van de leefbaarheid. In de Tweede Kamer is besproken om een landelijke vergunningsplicht in te voeren of om te zorgen dat een vergunningsverordening in gemeentes de standaard is, maar hier heeft de Wetgever uiteindelijk van afgezien. 

Het college van burgemeester en wethouders kan voorwaarden verbinden aan de vergunningsaanvraag. Deze voorwaarden kunnen uitsluitend betrekking hebben op de wijze waarop de verhuurder invulling geeft aan de norm ‘goed verhuurderschap’, de maximale huurprijs van een zelfstandige woonruimte en het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan. Aan de verhuurvergunning voor de verhuur van verblijfsruimtes aan arbeidsmigranten kunnen ook nadere vereisten worden gesteld.

1. Handhaving

De handhavingsmechanismen van de gemeente zijn de waarschuwing, de herstelsanctie of last onder bestuursdwang, de bestuurlijke boete en de inbeheername. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om te beslissen tot handhaving over te gaan. Uit de Memorie van Toelichting volgt dat er altijd proportioneel moet worden opgetreden. Toch is er geen verplichte escalatieladder. Het uitgangspunt is dat verhuurder/verhuurbemiddelaar de kans krijgt zijn gedrag te wijzigen. 

 

Direct verder lezen?
Een jaar lang toegang voor maar 95 euro

Krijg onbeperkt toegang tot Overwaar.de en lees alles over wetgeving bij aankoop en verhuur, fiscaliteiten, het puntenstelsel en ervaringen van "de grote jongens".


Heb je al een account? Log in.